Date in Category

Dydd Llun, 12 Ionawr, 2015

Daisy Chains at Bodnant

Manylion

Cyfeiriad: Bodnant Community School, Nant Hall Road, LL19 9NW

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Mawrth 2019