Date in Category

Dydd Llun, 12 Ionawr, 2015

Cylch Meithrin Rhyd Y Llan, Llanfaethlu

Manylion

Cyfeiriad: Ysgol Rhyd Y Llan, Llanfaethlu, LL65 4PQ

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ynys Môn


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 19 Ebrill 2018