Cylch Meithrin Penllwyn

Manylion

Cyfeiriad: Y Cabin, Penllwyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3LP

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ceredigion


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 10 Ionawr 2018