Cylch Meithrin Grangetown A'r Bae

Manylion

Mae'r darparwr wedi cau.

Cyfeiriad: St Paul's Church, Paget Street, Grangetown, Cardiff, Cardiff, CF11 7LR

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 11 Rhagfyr 2017