Cylch Meithrin Bwlchygroes

Manylion

Cyfeiriad: Cylch Meithrin Bwlchygroes, Yr Hen Ysgol, Neuadd Bwlchygroes Hall, SA35 0DP

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Penfro


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Tachwedd 2017