The Cathedral School

Manylion

Cyfeiriad: Cardiff Road, CF5 2YH

Sector: Annibynnol prif ffrwd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 24 Medi 2018

Effective practice