Date in Category

Dydd Iau, 10 Ionawr, 2019

The Cathedral School

Manylion

Cyfeiriad: Cardiff Road, CF5 2YH

Sector: Annibynnol prif ffrwd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Mae’r ysgol yn bodloni pob un o Reoliadau Safonau Ysgolion Annibynnol (Cymru) 2003

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 24 Medi 2018

Effective practice