Caedraw Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Caedraw Road, Merthyr Tydfil, CF47 8HA

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 14 Mai 2018