Brynteg County School

Manylion

Cyfeiriad: Maesteg, Brynteg, Wrexham, Wrexham, LL11 6NB

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Ionawr 2019