Bridge Achievement Centre

Manylion

Cyfeiriad: Stephenson Street, Newport, NP19 0RB

Sector: Uned cyfeirio disgyblion

Awdurdod Lleol: Cyngor Dinas Casnewydd


Statws presennol: Mesurau arbennig

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: 11 Rhagfyr 2018

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 11 Gorffennaf 2018