Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Abermule Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Abermule, Montgomery, Powys, SY15 6ND

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Powys


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Ionawr 2019