Pam ydym ni’n defnyddio holiaduron cyn-arolygiad?

Mae gennym holiaduron cyn-arolygiad ar gyfer disgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr. Mae’r rhain yn llywio trywyddau ymholi ar gyfer y tîm arolygu yn ystod yr arolygiad. 

Gan fod y canfyddiadau yn ffurfio rhan o’r dystiolaeth cyn-arolygiad, nid ydym yn eu cyhoeddi yn yr adroddiad ôl-arolygiad gan na fyddant o bosibl yn adlewyrchu barn derfynol, gytûn y tîm arolygu, sy’n seiliedig ar ystod ehangach o dystiolaeth na’r holiaduron cyn-arolygiad yn unig.