Sut gall arweinwyr, staff a rhieni ddefnyddio ein hadroddiadau i nodi ysgolion da yn hawdd?

Bydd y paragraff crynodeb yn rhoi crynodeb byr o ganfyddiadau’r arolygiad.  Bydd yn rhoi syniad clir a chytbwys o gryfderau a gwendidau’r ysgol.  Bydd arweinwyr, staff a rhieni yn gallu barnu a nodi p’un a yw’r ysgol yn dda ai peidio.  

Bydd y tîm arolygu’n adrodd ar safonau cyffredinol a lles, ac agweddau ar arweinyddiaeth sy’n ymwneud â rhagolygon gwella.  Bydd barn y tîm ynglŷn â gallu’r arweinyddiaeth i wella’r ysgol yn seiliedig yn bennaf ar ba mor effeithiol yw’r prosesau yn yr ysgol ar gyfer nodi meysydd i’w datblygu ac ar gyfer hyrwyddo gwelliant yn y meysydd hynny.  Bydd gan y tîm ddiddordeb yn y graddau y mae gan arweinwyr hanes cadarn o wneud gwelliannau a ble y gallant weld ei fod yn cael effaith wirioneddol ar gynnydd a lles disgyblion.