A yw Estyn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol amdanaf i pan fyddaf yn cyflwyno holiadur cyn-arolygiad?

Nid ydym yn gofyn i unrhyw un ddarparu gwybodaeth bersonol pan fyddant yn cyflwyno holiadur cyn-arolygiad, er enghraifft eich enw neu’ch cyfeiriad.  Nid ydym yn rhannu atebion unigol gydag ysgolion/darparwyr.  Rydym yn defnyddio data cyfanredol o holiaduron cyn-arolygiad, er enghraifft i ystyried p’un a yw’r atebion ar y cyfan yn cyd-fynd â’r cyfartaledd ar gyfer yr holl ysgolion/darparwyr eraill.

Pan fyddwch yn cyflwyno holiadur cyn-arolygiad yn electronig i ni, bydd ein systemau yn cofnodi’r dyddiad/amser a chyfeiriad IP eich cyfrifiadur neu’ch dyfais.  Defnyddiwn y wybodaeth hon i wirio o dro i dro nad ydym yn derbyn cyflwyniadau amheus.

Nid yw Estyn yn storio gwybodaeth sy’n golygu y gellir cysylltu unrhyw un o atebion yr holiadur ag unigolyn wedi’i enwi.