Os nad yw darparwr yn bodloni gofynion statudol ar gyfer maes penodol, a yw hynny’n golygu yn awtomatig mai anfoddhaol neu ddigonol fydd y farn a roddir ar gyfer y dangosydd ansawdd neu’r cwestiwn allweddol?

Bydd timau arolygu yn ystyried methiannau i fodloni gofynion statudol a bydd yn codi’r rhain gyda’r ysgol.  Fodd bynnag, byddant hefyd yn ystyried effaith unrhyw fethiannau o’r fath ar safonau, lles disgyblion ac ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth cyn penderfynu i ba raddau y mae hyn yn effeithio ar eu barnau ar gyfer unrhyw Faes Arolygu.