A yw’r diffiniadau barn newydd yn golygu bod Estyn o’r farn nad oes angen i ysgolion Rhagorol a Da wella?

Nac ydynt, bydd pob ysgol yn cael argymhellion ar ddiwedd eu harolygiad i’w helpu i wella.  Mae hyn yn wir hefyd i ysgolion sy’n cael barnau Da a Rhagorol.