Pam mae Estyn wedi ychwanegu ‘angen gwelliant’ at y farn Digonol ac ychwanegu ‘angen gwelliant ar frys’ at y farn Anfoddhaol?

Rydym yn gobeithio bod hyn yn gwneud disgwyliadau Estyn yn gliriach.  Rydym yn disgwyl i bob ysgol/darparwr roi addysg neu hyfforddiant o ansawdd da bob dydd.  Pan fydd ysgolion/darparwyr yn disgyn islaw hyn, mae’r geiriau newydd a ychwanegir at y barnau ar gyfer Digonol ac Anfoddhaol yn ei gwneud hi’n gliriach fod angen i’r ysgolion/darparwyr hyn wella er mwyn bodloni’r disgwyliad hwn.  Nid yw’r ymadroddion hyn yn diffinio ‘Digonol’ nac ‘Anfoddhaol’.  Dangosant y cam gweithredu sy’n deillio o’r barnau.