Pam mae barnau’n cynnwys disgrifiadau fel ‘Digonol - angen gwella’ ac ‘Anfoddhaol - angen gwelliant ar frys’?

Rydym yn gobeithio bod y rhain yn gwneud disgwyliadau Estyn yn gliriach.  Rydym yn disgwyl i bob ysgol/darparwr roi addysg neu hyfforddiant o ansawdd da bob dydd.  Pan fydd ysgolion/darparwyr yn disgyn islaw hyn, mae’r geiriau yn y barnau ar gyfer Digonol ac Anfoddhaol yn ei gwneud hi’n glir fod angen i’r ysgolion/darparwyr hyn wella er mwyn bodloni’r disgwyliad hwn.  Nid yw’r ymadroddion hyn yn diffinio ‘Digonol’ nac ‘Anfoddhaol’.  Dangosant y cam gweithredu sy’n deillio o’r barnau.