A yw Estyn yn defnyddio unrhyw ddadansoddiad o risg wrth benderfynu pa ysgolion i’w harolygu?

Ar hyn o bryd, nid ydym yn defnyddio unrhyw ddadansoddiad o risg wrth benderfynu pa ysgolion y byddwn yn eu harolygu, er bod pŵer o hyd gan y Prif Arolygydd i alw arolygiad ar unrhyw adeg, er enghraifft oherwydd pryderon am yr ysgol rydym ni wedi dod i wybod amdanynt wrth wneud ein gwaith.  Fodd bynnag, pan fydd ysgol gwbl newydd yn cael ei chreu, bwriadwn gynnal arolygiad o’r ysgol newydd o fewn 12 i 18 mis ar ôl iddi agor.