A wnaeth cylch arolygu saith blynedd newydd ddechrau ym Medi 2017?

Naddo, dechreuodd y cylch arolygu saith blynedd newydd yn ffurfiol o Fedi 2016 ymlaen.  Fe wnaeth y cyfnod saith blynedd newydd ei gwneud hi’n fwy hyblyg o ran pryd y gellir cynnal arolygiad o fewn y cyfnod saith blynedd.  Dechreuodd y Fframwaith Arolygu Cyffredin a’r trefniadau arolygu presennol o Fedi 2017 ymlaen.