A oes cylch arolygu saith blynedd newydd yn dechrau ym Medi 2017?

Nac oes, dechreuodd y cylch arolygu saith blynedd newydd yn ffurfiol o Fedi 2016 ymlaen.  Fe wnaeth y cyfnod saith blynedd newydd ei gwneud hi’n fwy hyblyg o ran pryd y gellir cynnal arolygiad o fewn y cyfnod saith blynedd.  Mae’r Fframwaith Arolygu Cyffredin newydd a’r trefniadau arolygu newydd yn dechrau o Fedi 2017.