Nifer y dysgwyr:  227
Ystod oedran: 11 oed
Dyddiad arolygiad: Tachwedd 2017

Welsh

Pages