Nifer y disgyblion: 120
Ystod oedran: 7-11
Dyddiad arolygiad: Mai 2018

Gwybodaeth am yr ysgol

Mae Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Esgob Morgan wedi’i lleoli yn ninas gadeiriol Llanelwy yn Sir Ddinbych.  Mae 107 o ddisgyblion rhwng 7 ac 11 oed yn mynychu’r ysgol ar hyn o bryd, sy’n cael eu haddysgu mewn pedwar dosbarth un oedran. 

Welsh

Pages