Ymholiadau’r cyfryngau

Ar gyfer holl ymholiadau’r wasg (yn ystod oriau swyddfa 9am - 5pm), cysylltwch â:

Gina Rathbone
02920 446317

Zoe Grenfell
02920 446498

Andy Murphy-Williams (Cymraeg)
02920 446320

cyfathrebu@estyn.llyw.cymru 

Adroddiadau arolygu diweddaraf Estyn
Os hoffech gael ein briff i’r wasg bob tair wythnos, gyda manylion adroddiadau arolygu ac adroddiadau thematig sydd ar ddod, anfonwch neges e-bost i cyfathrebu@estyn.llyw.cymru 

Sylwch nid yw Estyn yn rhoi sylwadau am arolygiadau unigol.