Ymholiadau’r cyfryngau

Ar gyfer holl ymholiadau’r wasg (yn ystod oriau swyddfa 9am - 5pm), cysylltwch â:

Gina Rathbone
02920 446317

Ed Gilbert
02920 446511

cyfathrebu@estyn.llyw.cymru 

Briff misol i’r wasg
Os hoffech gael ein briff misol i’r wasg gyda manylion adroddiadau arolygu ac adroddiadau thematig sydd ar ddod, anfonwch neges e-bost i cyfathrebu@estyn.llyw.cymru 

Sylwch nid yw Estyn yn rhoi sylwadau am arolygiadau unigol.