Yn dod yn fuan

Trosolwg o safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth y ddarpariaeth Safon Uwch ar gyfer dysgwyr 16-19 oed

08 Tach 2018

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut caiff safonau eu mesur ac ansawdd yr addysgu a’r asesu, y cwricwlwm, arweinyddiaeth a gweithio mewn partneriaeth.

Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd 2017-2018

04 Rhag 2018

Bydd adroddiad eleni yn darparu dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.