Yn dod yn fuan

Swyddi gwag AEM

04 Ion 2019

Yn y flwyddyn newydd, byddwn yn chwilio am bobl sy’n brofiadol mewn amryw sector addysg i fod yn arolygwyr.s.

Cofrestrwch i gael gwybod am ein swyddi gwag.

Fforwm Cenedlaethol i Randdeiliaid

23 Ion 2019

Edrychwn ymlaen at groesawu aelodau o sefydliadau addysg, undebau a darparwyr i’n fforwm blynyddol i randdeiliaid.  Eleni, bydd y Prif Arolygydd, Meilyr Rowlands, yn agor y gynhadledd a byddwn yn archwilio sut gallai ein rôl a’n ffyrdd o weithio ddatblygu wrth i ddiwygiadau fynd rhagddynt mewn ysgolion a darparwyr ledled Cymru. Hefyd, bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai.

Arloesi’r cwricwlwm mewn ysgolion cynradd

21 Chwe 2019

Yn dilyn llwyddiant ein cynadleddau ar y cwricwlwm ym mis Mai, rydym yn cynnal y digwyddiad eto yng Nghaerdydd.

Dysgwch sut mae ysgolion cynradd ac ysgolion pob oed wedi bod yn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd trwy weithdai ar arfer effeithiol a chipolygon o arolygu.

Cofrestrwch le i’ch ysgol.