Yn dod yn fuan

Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4

Caiff ystod o ffactorau sy’n cyfrannu at wella safonau mewn gwyddoniaeth eu harchwilio yn yr adroddiad hwn. 

Y dyniaethau yng nghyfnodau allweddol 2, 3 a 4

Archwilio safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth hanes a daearyddiaeth mewn ysgolion ble nodwyd arfer dda.