Yn dod yn fuan

Dysgu gweithredol a thrwy brofiad

14 Rhag 2017

Mae ein hadroddiad a’n ffilm yn disgrifio arfer effeithiol o ran cyflwyno llythrennedd a rhifedd trwy ddysgu gweithredol a thrwy brofiad.

Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd 2016-2017

24 Ion 2018

Bydd adroddiad eleni yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed mewn polisïau addysg allweddol dros y saith mlynedd diwethaf a bydd yn darparu dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant.