Yn dod yn fuan

Arloesi’r cwricwlwm mewn ysgolion cynradd

21 Chwe 2019

Yn dilyn llwyddiant ein cynadleddau ar y cwricwlwm ym mis Mai, rydym yn cynnal y digwyddiad eto yng Nghaerdydd.

Dysgwch sut mae ysgolion cynradd ac ysgolion pob oed wedi bod yn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd trwy weithdai ar arfer effeithiol a chipolygon o arolygu.

Cofrestrwch le i’ch ysgol.