Yn dod yn fuan

Noson Wobrwyo Estyn: Cydnabod rhagoriaeth mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru

20 Hyd 2017

Mae’r digwyddiad hwn yn dathlu gwaith caled ac ymroddiad y 34 o leoliadau nas cynhelir, ysgolion a cholegau a farnwyd yn ‘Rhagorol’ gan arolygwyr yn ystod blwyddyn academaidd 2016-2017.

Byddwn yn rhannu rhagoriaeth y darparwyr hyn trwy astudiaethau achos, ffilm a’r cyfryngau cymdeithasol.