Rolau Myfyrwyr Arolygu

Become a student inspector

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr colegau addysg bellach yng Nghymru i fod yn fyfyrwyr arolygu.

  • A yw profiad gwaith sy’n brofiad cwbl newydd o ddiddordeb i chi?
  • A hoffech gyfle i wella’ch medrau a gweithio gyda’n harolygwyr?
  • A allech chi sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed a chynrychioli’ch cymheiriaid?

Os byddwch yn 18 oed neu’n hŷn erbyn 1 Medi ac o’r farn y gallech chi fod yn Fyfyriwr Arolygu, darllenwch eich pecyn cais a gwneud cais ar-lein.

Gwneud cais nawr

Dyddiad Cau: 12yp Dydd Gwener 15 Mawrth 2019