Hyfforddiant i Arolygwyr Cymheiriaid yn y sector ôl-16

Rydym yn recriwtio Arolygwyr Cymheiriaid sydd â phrofiad ym maes dysgu yn y gwaith, addysg bellach, dysgu oedolion a dysgu a medrau mewn carchardai.

Cyfle unigryw i chwarae rôl mewn arolygiadau

  • Cewch wneud cyfraniad gwerthfawr trwy ddod ag arbenigedd i arolygiadau
  • Cewch brofiad o’r broses arolygu
  • Cewch gyfarfod â dysgwyr a staff
  • Cewch gyfrannu at gyfarfodydd barnau a’r adroddiad arolygiad

Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus, bydd eich enw’n cael ei ychwanegu at restr Estyn o Arolygwyr Cymheiriaid Cofrestredig.

Rhaid i chi fodloni pob un o’r argymhellion a amlinellir yn y pecyn cais er mwyn bod yn gymwys i ymgeisio.

Rhaid i chi gael gwiriad dilys gan y GDG a gafwyd o fewn y 3 blynedd ddiwethaf, cyn i chi ymgymryd â hyfforddiant.

Nid yw’r gallu i siarad Cymraeg yn ofyniad, ond rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu arsylwi sesiynau, siarad gyda dysgwyr a staff, a chymryd rhan mewn cyfarfodydd yn Gymraeg.

Swydd wirfoddol yw rôl yr Arolygydd Cymheiriaid, ac nid oes tâl ar ei chyfer.  Byddwn yn talu swm i’ch cyflogwr er mwyn talu costau tra byddwch ar arolygiad.  Byddwn yn talu treuliau teithio, llety a chynhaliaeth ar gyfer Arolygwyr Cymheiriaid tra byddant ar arolygiad.

Pecyn cais

Dyddiad cau: 12yp dydd Gwener, 15 Mawrth