Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Ysgol Dyffryn Conwy 21/01/19UwchraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 25/03/19
Grangetown Primary 21/01/19CynraddCyngor Caerdydd 25/03/19
Maesteg School 21/01/19UwchraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 25/03/19
Ysgol y Foryd 21/01/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 25/03/19
Ysgol Y Graig 21/01/19CynraddCyngor Sir Ynys Môn 25/03/19
Gweld yr amserlen lawn

Prosiect Hunanwerthuso ar gyfer Gwella

Rydym yn gweithio gyda’r OECD, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i edrych ar ddatblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer gwella.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.