Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Torfaen Training 31/01/17Dysgu yn y gwaithCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 23/05/17
Ysgol Bro Hyddgen 27/02/17Ysgol pob oedCyngor Sir Powys 05/05/17
Ysgol Bryn Clwyd 27/02/17CynraddCyngor Sir Ddinbych 05/05/17
Gellifor C.P. School 27/02/17CynraddCyngor Sir Ddinbych 05/05/17
Focus School 27/02/17Annibynnol prif ffrwd Dinas a Sir Abertawe 05/05/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.