Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
t2 Group 19/03/17Dysgu yn y gwaith  05/07/17
Argoed Playgroup 24/04/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir y Fflint 28/06/17
Ysgol-Y-Grango 24/04/17UwchraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 29/06/17
Blackwood Primary School 02/05/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 06/07/17
Ysgol Penrhyncoch 02/05/17CynraddCyngor Sir Ceredigion 06/07/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.