Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
ISA Training 15/05/18Dysgu yn y gwaithCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 03/09/18
Clwb Caban Rhoscolyn 21/05/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ynys Môn 24/07/18
Pennard Primary School 21/05/18CynraddDinas a Sir Abertawe 24/07/18
Cylch Meithrin Bro Dysynni 21/05/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Gwynedd 24/07/18
Ty Bronllys 21/05/18Arbennig annibynnolCyngor Sir Powys 24/07/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.