Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Montgomery Pre-School 11/10/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 13/12/17
Cwmffrwdoer Under Fives 16/10/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 18/12/17
Cylch Meithrin Mes Bach - Ysgol Dyffryn Trannon 16/10/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 18/12/17
Ysgol Y Gogarth 16/10/17ArbennigCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 18/12/17
Ferndale Community School 16/10/17UwchraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 18/12/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.