Fframwaith arolygu newydd ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir


Mae’r ffordd rydym yn arolygu lleoliadau meithrin nas cynhelir newid wedi.


Ein dull newydd

Bydd Estyn ac Arolygiaeth Gofal Cymru yn arolygu lleoliadau meithrin nas cynhelir ar y cyd.  Mae ein fframwaith arolygu newydd wedi cael ei gynllunio’n ofalus dros sawl blwyddyn a thrwy ymgynghori â’r rheiny sy’n gweithio yn y sector.

Trwy gydweithio hyd yn oed yn agosach a rhannu ein hadnoddau, bydd llai o ymweliadau yn gysylltiedig ag arolygu ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir.  Bydd arolygwyr Estyn ac AGC yn gweithio gyda’i gilydd i arfarnu lleoliad, gydag Estyn yn arwain ar ansawdd a safonau addysg ac AGC yn canolbwyntio ar ofal plant.

Y newidiadau

Mae plant yn parhau i fod yn ganolog i’n gwaith, ond mae'r trefniadau newydd yn cynnwys:

  • Un adroddiad arolygu sy’n cwmpasu safonau mewn addysg a gofal plant
  • Fframwaith arolygu diwygiedig sy’n cwmpasu llai o feysydd, ond meysydd ehangach
  • Graddfeydd amser newydd ar gyfer hyd, amlder a chyfnod rhybudd arolygiad

I gael gwybod am ymweliad arolygu gofal plant https://arolygiaethgofal.cymru