Trefniadau’r fforymau rhanddeiliaid 2016-2019

Crynodeb

Mae Strategaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid Estyn yn amlinellu’r modd y byddwn yn cynnal ein perthnasoedd â’n rhanddeiliaid allweddol, yn gwrando ar eu problemau ac yn gwella’r ffordd rydym yn cyfathrebu ac yn cyflawni ein hamcanion strategol. Mae ein fforymau rhanddeiliaid yn gyfrwng cyfathrebu pwysig ac mae’r strategaeth hon yn canolbwyntio ar ymgysylltu ar lefel sector ac yn ein fforwm cenedlaethol fel ei gilydd.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon