Polisi rheoli gwrthdaro buddiannau posibl

Crynodeb

Datblygwyd y polisi hwn i reoli gwrthdaro buddiannau posibl a helpu i sicrhau bod pobl yn ystyried bod gweithgareddau Estyn, a’i staff, yn cael eu cynnal i’r safonau moeseg ac uniondeb uchaf.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Wrth gyflawni eu dyletswyddau, gallai aelodau staff gymryd rhan mewn gweithrediadau neu gychwyn ymrwymiadau neu gontractau ar ran Estyn, neu gallent fod yn gwario arian Estyn. Gallai staff hefyd fod â buddiant y tu allan i Estyn mewn sefydliadau ym maes addysg a hyfforddiant. Os bydd gan aelod staff fuddiant preifat, boed hwnnw’n fuddiant ariannol neu’n fuddiant arall, a allai orgyffwrdd â’i ddyletswyddau fel un o weithwyr Estyn, mae’n bwysig iawn, felly, bod y buddiant hwn yn cael ei ddatgelu a’i reoli’n briodol.