Polisi a gweithdrefn cyfnod prawf

Crynodeb

Diben cyfnod prawf yw galluogi cyflogeion i ddangos eu bod yn addas ar gyfer y radd/swydd y maent wedi cael eu recriwtio ar ei chyfer. Mae’r polisi yn cynorthwyo rheolwyr i reoli cyfnod prawf yn effeithiol, ac mae’n annog cyflogeion i weithio mewn partneriaeth â’u rheolwr i ddangos eu haddasrwydd. Caiff addasrwydd ei asesu trwy ymddygiad, presenoldeb a pherfformiad. Rhaid i bob cyflogai gwblhau cyfnod prawf yn foddhaol cyn gallu cadarnhau eu penodiad.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon