Llawlyfr arweiniad ar gyfer arolygu ysgolion uwchradd

Crynodeb

Mae’r arweiniad hwn yn amlinellu’r ffordd y bydd yr arolygiaeth yn cynnal arolygiadau o ysgolion uwchradd o Fedi 2017 ymlaen. Mae’n amlinellu’r trefniadau arolygu ar gyfer ysgolion uwchradd ac yn cynnig arweiniad i arolygwyr ar lunio barnau arolygu.

Pan fydd yr arolygiad yn nodi pryderon pwysig mewn perthynas â safonau, ansawdd yr addysg a’r hyfforddiant neu arweinyddiaeth a rheolaeth, bydd yr arolygiaeth yn trefnu cynnal gweithgarwch dilynol yn yr ysgol i gefnogi gwelliant. Mae arweiniad ar y gwahanol fathau o weithgarwch dilynol ar gael ar wefan Estyn.

Gall ysgolion uwchradd ddefnyddio’r arweiniad hwn i weld sut mae arolygiadau yn gweithio a’u helpu i gyflawni eu hunanarfarniad eu hunain.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon