Llawlyfr arweiniad ar gyfer arolygu darparwyr dysgu yn y gwaith

Crynodeb

Mae’r arweiniad hwn yn amlinellu’r ffordd y bydd yr arolygiaeth yn cynnal arolygiadau o ddarparwyr dysgu yn y gwaith o Fedi 2017 ymlaen. Mae’n amlinellu’r trefniadau arolygu ar gyfer darparwyr ac yn cynnig arweiniad i arolygwyr ar lunio barnau arolygu.

Pan fydd yr arolygiad yn nodi pryderon pwysig mewn perthynas â safonau, ansawdd yr addysg a’r hyfforddiant neu arweinyddiaeth a rheolaeth, yna bydd yr arolygiaeth yn cynnal gweithgarwch dilynol yn y darparwr i gefnogi gwelliant. Mae arweiniad ar y gwahanol fathau o weithgarwch dilynol ar gael ar wefan Estyn.

Gall darparwyr dysgu yn y gwaith ddefnyddio’r arweiniad hwn i weld sut mae arolygiadau yn gweithio a’u helpu i gyflawni eu hunanasesiad eu hunain.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon