Fframwaith arolygu cyffredin o Fedi 2017

Crynodeb

Mae’r fframwaith hwn yn berthnasol i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion pob oed, ysgolion arbennig a gynhelir, unedau cyfeirio disgyblion, ysgolion annibynnol, colegau arbenigol annibynnol a darparwyr dysgu yn y gwaith. O fis Medi 2018, mae’r fframwaith hwn yn berthnasol i golegau addysg bellach hefyd.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon