Cynllun Blynyddol 2017 - 2018

Crynodeb

Mae’r Cynllun Blynyddol hwn yn amlinellu’r gweithgareddau craidd yn 2017-2018 y bydd Estyn yn ymgymryd â nhw wrth gyflawni ei amcanion strategol.    In 2017-2018, we will move into the first year of our new inspection arrangements. Yn 2017-2018, byddwn yn symud i flwyddyn gyntaf ein trefniadau arolygu newydd.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon