Cynllun Blynyddol 2016 - 2017

Crynodeb

Mae’r Cynllun Blynyddol hwn yn amlinellu’r gweithgareddau craidd yn 2016-2017 y bydd Estyn yn ymgymryd â nhw wrth gyflawni ei amcanion strategol.  Hon fydd blwyddyn olaf fframwaith arolygu cyffredin presennol Estyn; byddwn yn parhau i gyflawni arolygiadau o dan y fframwaith hwn wrth i ni ddatblygu, mireinio ac arbrofi â’n trefniadau arolygu newydd yn barod i’w rhoi ar waith o Fedi 2017.    
Wrth i’r dirwedd addysg ddatblygu, mae angen i Estyn barhau i wneud yn siŵr fod arolygu’n adlewyrchu disgwyliadau cynyddol y gymdeithas, ac yn cynorthwyo ac annog arloesedd mewn addysgu a dysgu. 

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon