Arweiniad i ysgolion / darparwyr: gwirio cywirdeb ffeithiol

Crynodeb

Mae’r ddogfen hon yn cynnig arweiniad i ysgolion ar ffocws penodol y gwiriad cywirdeb ffeithiol. Hefyd, mae’n egluro sut bydd Estyn yn ymateb i unrhyw faterion mae’r ysgol yn eu codi drwy’r broses hon.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon