Arweiniad atodol: nodi ac ysgrifennu astudiaethau achos arfer effeithiol