Arweiniad atodol: gwrando ar ddysgwyr mewn arolygiad