Arweiniad atodol: cydraddoldeb, hawliau dynol a Saesneg fel iaith ychwanegol