Arweiniad atodol: arsylwadau o wersi a theithiau dysgu