Arweiniad atodol: arolygu diogelu mewn lleoliadau nas cynhelir