Arweiniad atodol: arfarnu perfformiad ac arferion cryf iawn, cynaledig