Arweiniad atodol: addoli ar y cyd mewn ysgolion anenwadol