Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Estyn 2016-2017

Crynodeb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi prif waith Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Estyn yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon