Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Estyn 2014-2015

Crynodeb

Crynodeb prif waith Pwyllgor Archwilio Estyn.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi prif waith Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Estyn yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015. Prif rôl y Pwyllgor yw rhoi cyngor annibynnol i Brif Arolygydd EM a Swyddog Cyfrifyddu Estyn. Yn ystod y flwyddyn, felly, mae’r Pwyllgor wedi ymdrin â’r prosesau strategol ar gyfer risg, rheoli a llywodraethu drwy ganlyniadau’r archwiliadau mewnol ac allanol ynghyd âphrosesau hunanarfarnu a phrosesau eraill. Mae’r Pwyllgor yn chwarae rô allweddol yn diffinio agweddau ar y gwaith archwilio a monitro ymatebion rheolwyr i’r materion a godwyd.