Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015-2016

Crynodeb

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys crynodeb o gynnydd Estyn dros y flwyddyn ddiwethaf wrth weithio tuag at ein hamcanion strategol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Adran 1 yn amlinellu’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn ystod y flwyddyn.  Gwnaethom:

  • gynnal rhaglen lawn o arolygiadau ac ymweliadau monitro ‘dilynol’
  • cyhoeddi 14 adroddiad thematig ar ystod eang o bynciau
  • cynorthwyo Llywodraeth Cymru i ddiwygio’r cwricwlwm
  • cyhoeddi 40 o astudiaethau achos arfer orau a chynnal 58 o ddigwyddiadau hyfforddiant ac arfer orau
  • gweithio ar y cyd ag arolygiaethau eraill yng Nghymru a’r DU ar 17 o arolygiadau, ymchwiliadau ac adolygiadau
  • datblygu ac ymgynghori ar drefniadau arolygu newydd wedi’u symleiddio, a fydd yn cael eu cyflwyno ym Medi 2017
  • lleihau costau gweithredu 2% a chynnal lefelau uchel o ymgysylltiad â staff

Mae Adran 2 yn darparu set lawn o ddatganiadau ariannol.