Adroddiad Blynyddol 2017-2018

Crynodeb

Y canfyddiadau a’r dadansoddiad diweddaraf o addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae'r Adroddiad Blynyddol 2017-18 yn amlygu pam y dylai ysgolion ganolbwyntio ar wella profiadau dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon