Adroddiad Blynyddol 2016 - 2017

Crynodeb

Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr, ac mae’n rhoi canfyddiadau a dadansoddiad o berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.
Mae Adroddiad Blynyddol 2016-2017 yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed mewn polisïau addysg allweddol dros y saith mlynedd diwethaf.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon