Adroddiad Blynyddol 2015 - 2016

Crynodeb

Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr ac mae’n darparu sylwebaeth a dadansoddiad ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Mae Adroddiad Blynyddol 2015-2016 yn canolbwyntio ar ddatblygiad staff a dysgu proffesiynol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon