Adroddiad Blynyddol 2014 - 2015

Crynodeb

Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr ac mae’n darparu arfarniad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Mae Adroddiad Blynyddol 2014-2015 yn canolbwyntio ar wella addysgu a dysgu a pharatoi ar gyfer yr heriau a ddaw yn sgil y cwricwlwm newydd. 

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon