Adroddiad ar yr ymatebion i ail ymgynghoriad Estyn ar drefniadau arolygu

Crynodeb

Yn hydref 2016, cynhaliodd Estyn yr ail gam yn ei ymgynghoriad cyhoeddus cenedlaethol ar y cynigion ar gyfer y trefniadau i arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn y dyfodol.  Cynhaliwyd ymgynghoriad cam 1 blaenorol yn hydref 2015 (Estyn, 2016a) a defnyddiwyd y canlyniadau o’r ymgynghoriad hwnnw i ffurfio’r cynigion newydd ac ‘arbrofi’ ag arolygiadau yn nhymor yr hydref 2016.  Bydd y trefniadau arolygu newydd yn dechrau ym Medi 2017 a bydd y canlyniadau o ymgynghoriad yr ail gam yn helpu i ffurfio’r rhain ymhellach.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon