Strategaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 2016-2019

Crynodeb

Nod y strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid hwn yw ein helpu i gynnal ein perthynas gyda’n rhanddeiliaid allweddol a gwrando ar eu syniadau fel y gallwn ddefnyddio adborth a gwybodaeth i wella’r ffordd y byddwn yn cyfleu ac yn cyflawni ein hamcanion strategol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae ein rhanddeiliaid yn ganolog i’n helpu i gyflawni ein gweledigaeth i sicrhau rhagoriaeth i bob dysgwr yng Nghymru trwy ddarparu gwasanaeth arolygu a chyngor annibynnol, o ansawdd uchel. Gwnawn hyn drwy ymgysylltu â dysgwyr, rhieni, athrawon, uwch arweinwyr a’r llywodraeth. Defnyddiwn yr adborth proffesiynol gan y grwpiau hyn i lywio, gwella a datblygu arolygu.

Wrth i ni weithio mewn partneriaeth ag eraill, byddwn bob amser yn cynnal ein llais annibynnol. Mae angen i Estyn gael y budd pennaf o ymgysylltu â rhanddeiliaid ac rydym am geisio gwneud y buddion hynny’n fuddiol i’r ddwy ochr.